15 juni 2021

50 jaar! EEN REIS DOOR DE TIJD: 1981 – 1991

Vorige week zijn wij ingegaan op de start aan de Dergmeerweg. Deze eerste 10 jaar waren goede jaren en met name de technologische ontwikkelingen in de 10 jaar hierna gaan door. De 2e generatie klopt in deze 10 jaar al vroeg op de deur om te ruiken aan de verschillende teelten. Echter komt de toekomst van het bedrijf mogelijk in gevaar door een blikseminslag?!

50 jaar! EEN REIS DOOR DE TIJD: 1981 – 1991

2e generatie werkt al samen met de 1e generatie

Naast de tuinbouwactiviteiten die Nic uitvoerde op het bedrijf is hij in deze tijd actief in verschillende besturen. Zo zit hij in de raad van Langedijk, het dagelijks bestuur van LTB (Land-en Tuinbouwbond) en het bestuur van het waterschap.

In 1983 ontmoeten Ilse en Ruud elkaar (weer). Ze kenden elkaar namelijk al van de lagere school, maar op de Warmenhuizen-kermis slaat de vonk over. Ruud is de op een na jongste zoon van Cor en Marie Broersen die een tuinbouwbedrijf hadden aan de Diepsmeerweg in Warmenhuizen. In die tijd werkt Ruud in de bouw als metselaar, maar tuinder worden blijft hem toch interesseren. Hij gaat zich vanaf die tijd daarom ook meer bezighouden met de teelt van kool en hij huurt land om zijn eerste tulpenbollen op te telen, in samenwerking met het bedrijf van Nic.

De Brand

Op 14 mei 1985 wordt het bedrijf op de Dergmeerweg getroffen door de bliksem. De kool was dit jaar de dag ervoor nét allemaal weggewerkt, dus gelukkig stonden Nic en Ruud niet in de schuur op dit moment. De blikseminslag resulteert in een enorme brand (zie foto). De schuur ging letterlijk in rook op.

Er wordt ook gevreesd voor het huis, dus omstanders sjouwen allemaal spullen het huis uit. Uiteindelijk blijft het huis gelukkig gespaard. De werkzaamheden op het bedrijf gingen gelukkig gewoon door (zie foto). Als tijdelijke oplossing wordt vervangende schuurruimte geregeld bij de broers van Ruud (Siem en Koos Broersen). Hoewel de brand een enorme klap was voor het familiebedrijf, werd deze situatie aangegrepen om verbeteringen door te voeren nu de mogelijkheid zich voordeed. De nieuwe schuur moest groter, hoger en aan de standaarden voldoen van deze tijd.

Nieuwe start

In de zomer wordt er hard gewerkt om een nieuwe schuur te bouwen door Bouwbedrijf Jan Moras (zie foto). Deze moet voor het nieuwe koolseizoen in de herfst klaar zijn. De schuur wordt nu een stuk hoger gebouwd, omdat vanaf nu de kool en een deel van de bollen in kisten worden bewaard. Dit jaar worden er naast de vervangende (verbrande) spullen daarom ook nieuwe koolkisten en een heftruck (zie foto) aangeschaft. Dit was een enorme verbetering voor het bedrijf! Met deze innovatie werd erg veel tijd en sjouwwerk bespaard, waardoor er een stuk efficiënter kon worden gewerkt. In de jaren die volgden gaat de teelt van de kool (zie foto) en tulpen volop door. Naast de werkzaamheden op het bedrijf werkt Ruud in de winter ook nog als metselaar.

De 2e generatie

In 1990 verhuizen Nic en Corrie van de polder naar het dorp. Ilse en Ruud verhuizen samen met hun oudste zoon Roy de andere kant op: van het dorp naar de Dergmeerweg. Zij nemen het bedrijf over met de insteek om het bedrijf op dezelfde voet door te zetten. Dochter Britt wordt daar geboren. Nic komt dagelijks langs om op het bedrijf te helpen bijvoorbeeld in de tulpen (zie foto) of om zijn moestuin bij te houden. In de moestuin van Nic worden onder andere heerlijke aardbeien geteeld en zo wordt de familie iedere zomer al lekker gemaakt met dit heerlijke fruit (zie foto).  Volgende week gaan wij dieper in op de start van de 2e generatie en de ontwikkeling die het bedrijf in deze periode zal doormaken.