21 februari 2019

Brand!

1980-1985

Naast de tuinbouwactiviteiten die Nic uitvoerde op het thuisbedrijf was hij ook regelmatig te vergaderen. Hij zat in de raad van Langedijk, het dagelijks bestuur van LTB (Landelijke Tuinbouwbond) en het bestuur van het waterschap. Hierdoor had hij veel nevenactiviteiten naast de werkzaamheden thuis.

In 1983 ontmoette Ilse Ruud Broersen (zoon van Cor en Marie Broersen die een tuinbouwbedrijf hadden aan de Diepsmeerweg in Warmenhuizen, het huidige Pater Broersen). Vanaf dat jaar ging Ruud naast zijn activiteiten als metselaar zich bezig houden met de teelt van kool en huurde hij land om zijn eerste tulpenbollen op te telen.

1985-1990

Het was 13 mei, alle kool was al verkocht en het koelhuis was leeg. In de avond werden de tulpen met de kopmachine er af gehaald en vervolgens na gekopt met de hand. Nadat het werk af was ging iedereen naar huis.

14 mei 1985

Normaal gesproken stonden Nic en Ruud al vroeg kool klaar te maken in de schuur, maar doordat de kool dus al verkocht was hoefde dat nu niet. Nic was wel al vroeg wakker, maar nadat hij was opgestaan merkte hij dat het had geregend en geonweerd. Na nog een laatste onverwachte gigantische onweersklap om 7.00 uur besloot hij maar weer naar bed gaan. De stroom was niet uitgevallen, dus hij dacht het zal hier niet ingeslagen zijn. Wel liep hij toevallig nog naar het raam toe en keek hij naar buiten en toen zag hij een enorme rookpluim uit de schuur komen. De laatste gigantische onweersklap was toch een rake klap in de schuur geweest.

Nic brulde door de gang dat de schuur in brand stond naar Corry en Ilse. Carola woonde inmiddels niet meer thuis nadat ze van het voorjaar met John Nannes was getrouwd. Corry en Ilse waren ook al door die klap wakker geworden en sprongen uit bed. Nic rende naar de schuur om te kijken of er nog iets gered kon worden en ondertussen belde Ilse de brandweer. In de tussentijd wist Nic de hond, de auto en een fiets nog te redden, maar daarna greep het vuur razendsnel om zich heen. Veel andere mensen in de omgeving die op het punt stonden om naar het werk te gaan, hadden de bliksem ook zien inslaan. De brandweercommandant die als eerste aankwam adviseerde om alle spullen uit het huis te halen, want het zag ernaar uit dat deze ook in vlammen op zou gaan. Veel omstanders hielpen om zoveel mogelijk spullen uit het huis halen. Na een kwartier arriveerde de brandweer pas, omdat er discussie was of de brandweer van Warmenhuizen of Langedijk moest komen. Uiteindelijk kwam het korps van Langedijk en zij konden beginnen met blussen. De schuur was niet meer te redden en het huis werd nat gehouden. Nadat de wind draaide was definitief het gevaar dat het huis zou verbranden geweken. De schuur was volledig in de as gelegd met alle machines die erin stonden. (Zie onderaan deze blog een volledige foto collage van de brand en de nieuwbouw van de schuur.) 

                       

 Na een paar dagen nablussen en nadat alles was afgehandeld met de verzekering kon de troep worden opgeruimd. Ook gingen de werkzaamheden gewoon door en stond het bollenrooien en -pellen weer voor de deur. Daarvoor werd vervangende schuurruimte gehuurd bij de broers van Ruud (Siem en Koos Broersen). Zo konden de werkzaamheden gewoon doorgaan.

De gehele zomer is er keihard gewerkt door Bouwbedrijf Jan Moras om ook deze schuur af te bouwen. De schuur en het koelhuis moesten namelijk voor de herfst, voordat de kool geoogst ging worden, klaar zijn. De schuur werd een stuk hoger gebouwd, omdat vanaf nu de kool en een deel van de bollen in kisten werd gedaan. Dit jaar werden er dan naast de vervangende (verbrande) spullen ook nieuwe koolkisten en een heftruck (zie foto Ruud en Ilse aan het oefenen) aangeschaft. Dit was wederom een enorme verbetering.

             

In 1987 trouwde Ruud en Ilse met elkaar en gingen op het dorp in Warmenhuizen wonen. Hier werd Roy in oktober 1988 geboren. In najaar van 1989 stopte Nic met zijn werkzaamheden als raadslid van de gemeente Langedijk. Hiervoor kreeg jij een onderscheiding en kwam er een krantenbericht uit. “Het mooiste krijg je voor niets”, aldus Nic Karsten.Hij ging uit de raad, deels omdat vanaf 1990 onze huidige bedrijfslocatie niet meer in Langedijk, maar in Warmenhuizen kwam te liggen. Daarover volgende week meer en vergeet niet alle foto’s hieronder te bekijken.

Brand!